BOOK DESIGN

POSTER

CD/PL: MAIKO OOTA
AD/PL: MAKOTO FUJITA
C/PL: KEIKO SATO, SOYON KIM
D/PL: JUNPEI FUJITA
CC/PL: NORITAKA HONDA
D: YOSHITERU HOSHINO
P: CHIYOE SUGITA
A:TERUNOBU FUJIMORI, KUMIKO INUI, SOUSUKE FUJIMOTO, JUNYA ISHIGAMI, TORAFU, YUKO NAGAYAMA
PR: YUKA YOSHIGAMI, YUKINORI MAKABE, AYAKA SATO